Naar inhoud
tickets  photobooth  social media

11.09 2015 > 24.01 2016

2050. Een korte geschiedenis van de toekomst Expo

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en het Louvre slaan de handen in elkaar voor een exclusief en innovatief project!

Introductie M. Draguet, Algemeen Directeur KMSKB

Schilderijen, sculpturen, foto’s, video’s, installaties en digitale kunst; meer dan 70 hedendaagse kunstwerken ondervragen onze toekomst tot aan de horizon van 2050. De tentoonstelling binnen de KMSKB kaart grote maatschappelijke thema’s aan zoals overconsumptie, mondiale conflicten, de uitputting van natuurlijke grondstoffen, sociale en economische ongelijkheden, de mutatie van de mens ... Deze complexe thema’s vinden hun tegenhangers in positieve, constructieve en zelfs humoristische visies. Belgische en internationale kunstenaars zoals Sugimoto, Boetti, Kingelez, Warhol, LaChapelle, Gursky, Op de Beeck, Yongliang, Turk, Alÿs … nodigen ons hierbij uit tot reflectie over de toekomst.

De complementaire tentoonstelling in het Louvre in Parijs (24.09.2015 > 04.01.2016) verwijst naar de toekomst op basis van een subjectieve analyse van het verleden, vertaald doorheen artistieke creaties van de afgelopen millennia. Het boek van Jacques Attali Une brève histoire de l'avenir (ed. Fayard, vertaald in 18 talen) ligt aan de basis van beide tentoonstellingen.

Top

De curatoren aan het woord Concept

Curator P.-Y. Desaive (KMSKB)

De tentoonstelling is een ontmoeting tussen een boek, Une brève histoire de l’avenir van Jacques Attali, en de wereld van de hedendaagse kunst. Het gaat niet om een illustratie van de tekst maar om aan te tonen hoe veel actuele kunstenaars, soms via metaforen, de grote maatschappelijke thema’s aanpakken die Jacques Attali in zijn prospectieve wereldvisie uiteenzet.

Het project bestaat uit twee delen, één in het Louvre en één in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Het Parijse luik ontwikkelt zich rond Jacques Attali’s kijk op het verleden van de mensheid waarin acht ‘kernen’ onderscheiden worden. Acht steden waar de economische evolutie onlosmakelijk verbonden is met technologische revoluties zoals de galei (Venetië), de boekdrukkunst (Antwerpen), de stoommachine (Londen), etc. Het Brusselse parcours opent met de negende ‘kern’, Los Angeles, de geboorteplaats van de microprocessor, waarvan de verdere ontwikkeling bepalend werd voor het nieuwe millennium.

Op de tentoonstelling worden de maatschappelijke thema’s onderzocht die Jacques Attali in zijn boek aansnijdt en wordt erop gewezen hoe plastische kunstenaars vaak meer doen dan alleen maar vaststellen. Ze willen actief deelnemen aan het debat en projecten ontwikkelen die gedragen worden door een soort creatieve utopie.

Het parcours omvat een sectie die gewijd is aan de voorstelling van de tijd en de veranderingen die dit teweegbrengt (de rode draad van Une brève histoire de l’avenir) en sluit met een hoofdstuk dat draait rond de utopie – meerbepaald de politieke utopie gebaseerd op de constructie van Europa. Voor dit laatste thema werd met de steun van de Bernheim Stichting nauw samengewerkt tussen de KMSKB, de ENSAV-La Cambre en het Institut d’Etudes Européennes (ULB).

Met dit project willen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België de voorzet geven voor een actief tentoonstellingsbeleid dat gericht is op creatief werk van nu. Daarvoor maken ze thematische keuzes uit hun eigen collecties moderne en hedendaagse kunst, in afwachting dat deze opnieuw ontsloten worden. Het is ook de bedoeling de synergieën te versterken tussen de instelling en de privé-actoren van de wereld van de hedendaagse kunst, die er een belangrijke rol in spelen.

Pierre-Yves Desaive
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Hedendaagse kunst & digitale media

Jennifer Beauloye
Doctoranda in de kunstgeschiedenis
Postdoctoraal onderzoeker in museologie en nieuwe technologieën
co-curator van de tentoonstelling

 

Breng jullie smartphones en tablets mee Applicatie

Ontdek 2050. Een korte geschiedenis van de toekomst via Jacques Attali en de curatoren van de tentoonstelling. Deze applicatie boordevol afbeeldingen en video's, is ideaal om op een efficiënte manier uw bezoek voor te bereiden. Ze neemt u mee van werk tot werk en is zelfs na het museumbezoek zeer nuttig om u verder te verdiepen in de verschillende thematieken die binnen de expo worden aangereikt.

 Gratis te downloaden op en
Om het comfort van elke bezoeker te garanderen, vragen we u om binnen de expo een headset te gebruiken om de video’s te beluisteren.

Hieronder een voorsmaakje...

 

 

 

 

 

 

Wanneer het verleden een licht op de toekomst werpt Louvre

Ontdek – aanvullend op de tentoonstelling in Brussel -  « A brief History of the Future », aangeboden door het Louvre (24.09.2015 > 04.01.2016). Deze multidisciplinaire tentoonstelling opent de dialoog tussen opmerkelijke werken uit het verleden en specifieke hedendaagse creaties om via het heden het verleden uit te tekenen en zo een betere kijk op de toekomst te krijgen.

Het parcours is georganiseerd rond vier thema’s, elk met werken die specifiek in opdracht werden gemaakt door verschillende hedendaagse kunstenaars: de ordening van de wereld, de grote wereldrijken, de uitbreiding van de wereld en de polycentrische wereld van vandaag. Mark Manders, Tomás Saraceno, Wael Shawky, Camille Henrot, Isabelle Cornaro, Chéri Samba, Ai Wei Wei zijn op de uitnodiging van het Louvre ingegaan.

Deze kunstwerken belichten de opeenvolging van historische momenten van expansie en terugtrekking, het opbouwen van wisselwerkingen tussen individuen of gemeenschappen en het uitvinden van communicatiemiddelen om dit mogelijk te maken. Een speciale aandacht gaat uit naar het interpreteren van de kunstwerken en het in perspectief plaatsen ervan, in het bijzonder dankzij een discussieruimte die in de laatste zaal gecreëerd werd.

11.09 2015 > 24.01 2016 Bezoek

Openingsuren

dinsdag - vrijdag: 10 tot 17u / de kassa sluit om 16:30
weekends: 11 tot 18u / de kassa sluit om 17:30

sluitingsdag: op maandag, op 1 en 11 november, 25 december, 1 en 14 januari

Applicatie


Get it on Google play& Download on the App Store

 Tarieven

volwassene € 14,50
senior (+65 jaar) € 12,50
kind / jongere (6-25 jaar) € 8,00
Belgisch onderwijzend personeel € 8,00
persoon met een beperking + begeleider € 8,00 (elk)
kind tot en met 5 jaar begeleid door een volwassene / 
vrienden van de KMSKB / pers / ICOM

€ 0,00

FAMILIETARIEF : 2 volwassenen + 2 kinderen / jongeren (tot 25 jaar)

€ 32,00

 

groep volwassenen (min. 15 personen) € 10,50
schoolgroepen (6-25 jaar) € 3,50

B-Dagtrip : « Trein + Toegang »

 

Adres

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

algemene ingang
Regentschapsstraat 3
ingang groepen
Koningsplein 1
ingang voor personen met een beperking
Regentschapsstraat 1A

1000 Brussel
+32 (0)2 508 32 11
info@fine-arts-museum.be

Bereikbaarheid

trein  
Centraal Station 
tram  
lijn 92 of 94 (halte: Koning)
metro  
lijn 1 of 5 (halte: Park of Centraal Station)
bus  
lijn 27, 38, 71 of 95 (halte: Koning) / lijn 29, 63, 65 of 66 (halte: Park of Centraal Station)
parking  
Albertina-Square (Stuiversstr. - Gerechtspl.) / 2 Portes (Naamsestr. - Waterlooln.) / Zavel-Poelaert (Poelaertpl.)

  Top

Activiteiten

Rondleiding-discussies, ateliers voor kinderen, cursussen, ontmoetingen met de kunstenaars en de commissarissen alsook activiteiten die zich buiten de museummuren afspelen … Laat je meeslepen door deze tentoonstelling die je tot in 2050 voortstuwt!

EDUCATEAM is een gepassioneerd team van kunsthistorici die rondleidingen, cursussen, ateliers en nog veel meer aanbieden in het kader van de tentoonstelling 2050. Een korte geschiedenis van de toekomst. Kinderen, jongeren, volwassenen, alleen, in groep of met de familie: de toekomst is van ons allen en Educateam treedt graag met jullie in debat.

Site Educateam  -  Agenda

Top

Artiesten van de toekomst Kinderen

Creatieve ateliers

Elke tweede zondag van de maand bezoeken we samen de tentoonstelling en duiken we daarna het atelier in voor een creatief moment. Wat kunnen hedendaagse kunstenaars ons vertellen over de wereld van vandaag maar ook over die van morgen? En wat is onze rol daarin? In 2050 zijn we ruime veertigers. Hoe willen we dat onze volwassenen wereld eruit ziet? Wat zijn de verschillen met vandaag? We gaan aan de slag met potlood, penseel en papier om ons een droomtoekomst te verbeelden!

Elke tweede zondag van de maand: 13 sept., 11 okt., 8 nov., 13 dec. 2015 ; 10 jan. 2016
Voor kinderen vanaf 8 tot 12 jaar
Afspraak in het Forum met reservatiebewijs om 14:30!
Einde activiteit voorzien om 16:30
Taal: Nederlands
Kostprijs: € 11,50
Reservatie en info
Voor groepen : zie rubriek groepen/scholen

Rondleiding-discussies en meer Volwassenen

Rondleiding-discussies

Elke tweede zaterdag van de maand neemt een van onze gidsen u mee op een rondleiding-discussie doorheen de tentoonstelling. Onze huidige en toekomstige maatschappij wordt kritisch in vraag gesteld aan de hand van hedendaagse creaties door internationale kunstenaars zoals Sugimoto, Boetti, Kingelez, Warhol, LaChapelle, Gursky, Op de Beeck, Yongliang, Turk, Alÿs, enz.

10 okt. - 14 nov. - 12 dec. 2015 ; 9 jan. 2016 / 16:00 - 17:30
Afspraak in het Forum met reservatiebewijs! € 18,50 / € 11,50 (jongeren tot 26 jaar) / € 8 (Vrienden van het Museum)
Voor groepen: zie rubriek groepen/volwassenen
info & reservatie

 Broodje Brussel

Broodje BrusselMiddaguitstapjes in de stad voor zij die werken en wonen in Brussel. Heb je een uurtje en wil je er even uit? Kom dan in onze tijdelijke tentoonstelling meedenken met hedendaagse kunstenaars over ons leven nu en in 2050.

29 okt. 2015 / 13:00-14:00
Afspraak in het Forum met ticket! € 10,50 (inkom + gids)
info & reservatie

 Cursus met Amarant vzw

@Kan kunst de wereld redden? Het is een vraag die doorheen de (kunst)geschiedenis met de regelmaat van de klok opduikt. Ook actuele kunstenaars worstelen ermee. Kunstenaars als Francis Alÿs, Mona Hatoum, Benjamin Verdonck, Shirin Neshat, Rachel Whiteread, William Kentridge en Doris Salcedo zoeken in hun sterk uiteenlopend oeuvre naar antwoorden, of zijn kritisch over datgene wat ze rondom zich observeren. Hun werk getuigt van engagement, wil de toeschouwer confronteren. Soms bevat hun werk erg expliciet politiek geladen boodschappen, soms is de boodschap subtieler. In elk geval zet het oeuvre van deze kunstenaars aan tot nadenken, rauw en scherp of subtiel en vol  humor.

11 okt. 2015 / 11:30-13:00
Rondleiding doorheen de tentoonstelling met Amarant.
Leden € 22,50 / niet-leden € 25,50

Alle inschrijvingen gebeuren via Amarant

 Meet the artist

Ontmoet de personen achter de kunstwerken en ontdek hun visies op onze huidige en toekomstige maatschappij. Na een boeiend gesprek met de kunstenaar in de Museum Arts Brasserie kan je zelf de 2050 tentoonstelling bezoeken om er de meer dan 70 verschillende artistieke creaties te vergelijken.

Museum Arts Brasserie (Koningsplein 3, 1000 Brussel)
8 € / 6 € (-26, Vrienden van het Museum) / reservatie verplicht

3 okt. 2015 / Thu Van Tran / 14:30-15:30 / in het Frans
17 okt. 2015 / Olga Kisseleva / 14:30-15:30 / in het Frans
31 okt. 2015David Altmejd / 11.00 - 12:00 / in het Engels
28 nov. 2015 / Maarten Vanden Eynde / 14:30-15:30  / in het Engels
date to be confirmed / Hans Op de Beeck / in het Engels 

Conferenties

Voor de conferenties verwijzen wij u graag door naar de franstalige pagina van deze site.

De tentoonstelling verspreidt zich doorheen Brussel Extra muros

Verleng de ervaringen opgedaan tijdens je bezoek aan expo 2050. Een korte geschiedenis van de toekomst dankzij een reeks activiteiten die plaatsvinden in verschillende Brusselse culturele instellingen.

Colloquia


 29 - 31 okt. 2015 - internationaal colloquium - Paleis der Academiën - Quelle Europe en 2050 ?

Academische verantwoordelijken: Hervé Hasquin - Michel Draguet - Jacques Attali

Inschrijvingen : dag 1 - dag 2 - dag 3


2016 - Le Soir - BOZAR - L'économie positive


 

 

Groepen

Kunnen hedendaagse kunstenaars ons de wereld van morgen tonen? De gidsen van Educateam gaan samen met jullie in op een reeks maatschappelijke thema’s die denkprocessen omver gooien. Filosofie, politiek, ecologie, psychologie en kunstgeschiedenis met een centrale vraagstelling: welke rol spelen wij hierin?

Top

Wij en 2050 Scholen

2050, de wereld en ik
lager onderwijs (vanaf 4de leerjaar)
duur : 90 min.
kost gids: € 60 - WE € 65
toegangsprijs per leerling : € 3,5
max. 15 leerlingen per groep + 1 begeleider gratis
Deze rondleiding kan ook omgevormd worden tot een creatief atelier van 2 uur.
info en reservatie

 

2050 en ik – rondleiding-discussie
 secundair + hoger onderwijs
duur : 90 min.
kost gids: € 60 - WE € 65
toegangsprijs per leerling : € 3,5
max. 15 jongeren per groep + 1 begeleider gratis
info & reservatie

De rondleiding die uitdaagt Volwassenen

 

Rondleiding-discussie
duur : 90 min.
kost gids: € 75 - WE € 95
toegangsprijs per persoon : € 10,5
max. 20 deelnemers per groep
info en reservatie

Hedendaagse kunst op maat van iedereen Museum op maat

Onze cel Museum op Maat biedt aangepaste activiteiten aan voor specifieke doelgroepen: de programma’s Equinox, Komeet, Sesam en Gebarentaal verwelkomen u graag op afspraak en naargelang het u schikt.

Equinox voor de blinde en slechtziende bezoeker
Gebarentaal voor doven en slechthorenden
Komeet voor mensen met een mentale en/of fysieke beperking
Sesam voor mensen in economische, sociale of culturele moeilijkheden


museumopmaat@fine-arts-museum.be    

Catalogus

2050. Een korte geschiedenis van de toekomst

Tentoonstellingscatalogus

Zet uw bezoek verder met de catalogus van de tentoonstelling. Herontdek de vele Belgische en internationale kunstenaars van de tentoonstelling - Sugimoto, Boetti, Kingelez, Warhol, LaChapelle, Gursky, Op de Beeck, Yongliang, Turk of Alÿs - via de aangekaarte maatschappelijke thema’s (overconsumptie, wereldconflicten, vermindering van de natuurlijke rijkdommen, sociale en economische ongelijkheden, mutatie van de mens). Een speciaal voor deze catalogus gevoerd interview met Jacques Attali, leidt het boek in met een analyse van het bijzondere belang van de kunst en de kunstenaars in de perceptie van de huidige en de toekomstige wereld.

De QR codes in het boek geven u de mogelijkheid om de interventies van Jacques Attali alsook de digitale kunstwerken opnieuw te bekijken op uw telefoon of tablet. Het is een primeur voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België dat de catalogus eveneens beschikbaar is als e-book (te downloaden via Google Play & App Store).

Een elegant koffertje met de 2 Franstalige catalogi – van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en van het Louvre – wordt exclusief aangeboden in beide musea.

Auteurs

Jacques Attali, Jennifer Beauloye, Pierre-Yves Desaive, Michel Draguet

 Technische informatie

titel : 2050. Een korte geschiedenis van de toekomst [expo]
ISBN : 978-94-6161-252-6
verschijning : 11.09.2015
afwerking : hardcover, 24,5 x 28,5 cm
pagina's : 240
illustraties : 120
talen : nederlands, frans, engels
uitgever : Snoeck - KMSKB
prijs :

€ 32

 
Gerelateerde boeken

Beschikbaar in de Museumshop

  • 2050. Een korte geschiedenis van de toekomst
Top

Meer!

De vijf toekomstgolven, een film van Laurent Perreau naar het boek van Jacques Attali

 

Kunstenaar Mark Titchner aan het werk in het Museum


Voor de tentoonstelling 2050. Een korte geschiedenis van de toekomst, heeft de Engelse kunstenaar Mark Titchner een indrukwekkende muurschildering gecreëerd waaraan hij, samen met zijn assistenten, een week werkte. Voor de eerste maal in bijna tien jaar realiseert Titchner, genomineerd voor de Turner Prize in 2006, een werk van deze omvang in situ.

Mark Titchner (Luton, UK, 1973) verkent met zijn werk de marketingtechnieken en de (seculiere, spirituele, wetenschappelijke of politieke) geloofssystemen van onze huidige samenleving. In werken met een wereldvreemde, achterhaalde ideologie gebruikt de kunstenaar verwijzingen naar de popcultuur, de religieuze iconologie en de politieke propaganda om in een onpersoonlijk idioom vragen te stellen bij de haast mystieke boodschappen die wij vaak geneigd zijn te geloven. Het tentoongestelde werk (2015) is een zeven meter lange rechthoek met Victoriaans aandoende motieven in schreeuwerige kleuren en daarin de woorden Let the Future Tell the Truth. Another World is Possible. De eerste helft van die zin is ontleend aan Nikola Tesla, de beroemde 19de-eeuwse uitvinder (Let the Future Tell the Truth), de tweede is het motto van de jaarlijkse vergadering van het World Social Forum (Another World is Possible). Hoewel je dit soort statements ironisch kunt begrijpen, kunnen ze volgens Titchner ook een bron van inspiratie, communicatie en samenwerking zijn.

 

3D reproductie Venus van Stratzing

Venus van Galgenberg door Fuel3D op Sketchfab

Speciaal voor de expo ‘2050. Een korte geschiedenis van de toekomst' werd een partnerschap aangegaan met het Naturhistorisches Museum van Wenen en de firma Trideus (in samenwerking met Alph Studios). Via de 3D-digitalisering van de Figurine uit Stratzing (Venus van Galgenberg), een topstuk uit de expo daterend uit het paleolithicum, wilden de KMSKB de moderne reproductietechnieken en de toekomstige rol van Musea en museumobjecten in vraag stellen.

Top

Tickets online aankoop tickets


Online tickets zijn beschikbaar voor volgende categorieën:

volwassene € 14,50
senior (+65 jaar) € 12,50
kind / jongere (6-25 jaar) € 8,00
Belgisch onderwijzend personeel € 8,00
persoon met een beperking + begeleider € 8,00 (elk)
groep volwassenen (min. 15 personen)

€ 10,50

Andere type tickets zijn ter plaatse beschikbaar (Regentschapsstraat 3 – 1000 Brussel) of, in geval van schoolgroepen of rondleidingen, via reservation@fine-arts-museum.be

Opgelet:

  •     e-tickets met korting worden bij aankomst op geldigheid gecontroleerd
  •     e-tickets geven direct toegang tot de tentoonstelling op de gekozen dag en tijd (vermeld op ticket)
  •     aangeschafte e-tickets worden niet terugbetaald

 

Sponsors

logos

Credits

Georganiseerd door de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, in samenwerking met het Louvre.

Credits tentoonstelling

Curators: Pierre-Yves Desaive, Jennifer Beauloye
Wetenschappelijk advies: Jacques Attali, Jean De Loisy
Met dank aan Michel Draguet, Algemeen directeur van de KMSKB

Projectcoördinator: Gaëlle Dieu
Scenografie: Thu-Maï Dang
Grafisch ontwerp: Piet Bodyn & Vladimir Tanghe (KMSKB) / Typografie “2050” © Moritz Resl

Deze tentoonstelling werd mogelijk gemaakt dankzij de inspanningen en de professionele inzet van alle museummedewerkers.

De tentoonstelling verzamelt kunstwerken van een veertigtal musea, galerijen en kunstenaars:
Aeroplastics Contemporary, Brussels ; Andreas Gursky ; CAAC - The Pigozzi Collection, Geneva ; Carroll/Fletcher gallery, London ; Catharine Clark Gallery, San Francisco ; Collection Antoine de Galbert, Paris ; Collection Francis Mary, Brussels ; Collection of Barbara and Howard Morse, New York ; Collection Société Générale, Paris ; Ella, Aedan & Daria Collection ; Galerie 20.21, Essen ; Galerie EIGEN + ART, Leipzig / Berlin ; Galerie Paris-Beijing ; Galila's Collection, Brussels ; Solomon R. Guggenheim Museum, New York ; Hall Collection ; Heath Bunting ; Jablonka Maruani Mercier Gallery, Brussels ; Jozsa Gallery, Brussels ; MAXXI. National Museum of XXI Century Arts, Rome ; Meessen De Clercq, Brussels ; MoMA, New-York ; Multimedia Art Museum, Moscow ; Naturhistorisches Museum, Vienna ; Olbricht Collection ; Pace Gallery, New York ; Robert Koch Gallery, San Francisco ; Robert Mann Gallery, New York ; Saatchi Gallery, London ; Scott Livesey Galleries, Melbourne ; Stephen Friedman Gallery, London ; The Andy Warhol Museum, Pittsburgh ; Triumph Gallery, Moscow ; Victoria & Albert Museum, London ; Vilma Gold, London ; White Cube, London ; Wolfgang Staehle; Xavier Hufkens Gallery ; Xippas Galleries

Credits website

Coördinatoren: Lies Van de Cappelle, Karine Lasaracina
Grafisch ontwerp: Typi Design
Video’s: RTBF (Bruxelles), Vladimir Tanghe (KMSKB), Jose Huedo
Social Media: Pictawall, Sharingbox

Medewerkers KMSKB:
Samir Al-Haddad, Isabelle Bastaits, Gladys Vercammen-Grandjean, Myriam Dom, Marianne Knop, Géraldine Barbery, Laurent Germeau, Koenraad Reynaert, Lieve Coene, Timothy Huw Davies

Pers

Persberichten zijn algemeen toegankelijk. De Press Room, waarin hoge resolutie beelden van de expo beschikbaar staan, is enkel door de Pers consulteerbaar. Een login en paswoord hiervoor kunnen worden aangevraagd bij Samir Al-Haddad.

Persberichten
Press Room

 Persrelaties

Samir Al-Haddad
T + 32 (0)2 508 34 08
M + 32 (0)472 50 00 14

Dienst communicatie

Isabelle Bastaits
Hoofd Externe Communicatie & Relaties
T + 32 (0)2 508 34 09
M + 32 (0)479 24 99 04

Algemeen adres

Museumstraat 9
B - 1000 Brussel

Events

Organiseer uw nocturne of evenement in een uitzonderlijke omgeving

Verschillende ruimten komen voor verhuur in aanmerking. Trakteer uw gasten op een exclusief evenement en combineer uw feest met een bezoek in besloten kring aan onze collecties of een tijdelijke tentoonstelling.

Informatie, reservatie en coördinatie

Caroline Haraké

T + 32 (0)2 508 34 12
Museumstraat 9
B - 1000 Brussel

Available rooms

Museumcafé

150 p. in walking dinner
Regenschapsstraat 3

 

 

 

 

 

Forum

+/- 55m x 18m
700 p. in walking dinner
400 p. in seated dinner
Regentschapsstraat 3

 

 

 

Zaal Magritte

+/- 17m x 18m
220 p. in walking dinner
150 p. in seated dinner
Koningsplein 1

 

 

 

 

Avondrondleidingen - tarief

125 € per gids - 1 gids voor mas. 20 pers

Traiteur Musea

Museumfood
T + 32 (0)2 508 34 96 

 

 

 

Photomaton

Top